Drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vær sikker på at handle i tide og gennemfør de nødvendige tiltag

70 30 11 20 Kontakt os

En plan der opretholder kvaliteten

En drifts- og vedligeholdelsesplan sikrer dig en sund og rentabel vedligeholdelsesproces for din bygning over tid. Det kan blive en ærgerlig proces og potentielt meget dyrt at undgå en vedligeholdelsesplan. Derfor tilbyder vi en plan som hjælpende hånd til dig og din økonomi.

Vi udarbejder en drifts- og vedligeholdelsesplan til dig som bygningsejer, der ønsker et godt overblik over bygningens behov på sigt. Vi sætter fokus på bygningens stand med en byggeteknisk og arkitektonisk betragtning.

Kontakt os 70 30 11 20

Et kompetent og pålideligt overblik

Universalhuse indeholder mange års erfaring med drift og vedligehold. Derfor er du sikret et kompetent og pålideligt overblik, du kan stole på. For os er vedligeholdelsesplanen en selvfølge for vores projekter, og vi tager det med i projektet fra start.

Vi sørger for at klæde dig ordentligt på som bygningsejer, så du har alle forudsætningerne for at opretholde en god vedligeholdelse og eventuelt kan planlægge renoveringer, før det er for sent.

Indholdet af en vedligeholdelsesplan

En drifts- og vedligeholdelsesplan vurderer standen på din ejendom og alle de tænkelige parametre bygningen indeholder. Vi foreslår en prioriteret rækkefølge for tiltag af renoveringer og vedligehold.

Derudover vil den korrekte vedligehold og renovering opretholde det gode indeklima for husets beboere. Du kan opnå en energioptimering af din bygning, der sørger for, at du altid efterlever de moderne krav.

En god vedligeholdelsesplan sikrer:

  • Rettidig indsats, hverken for tidligt eller for sent
  • En sund bygning uden risiko for forfald
  • Økonomiske besparelser ved at fokusere på vedligehold fremfor opretning
  • En energioptimeret bygning, som lever op til moderne krav
  • Det gode indeklima
  • Rentabilitet & forståelig tidshorisont for energiforbedringer

Vi udfører drifts- og vedligeholdelsesplaner for både private hjem, sommerhuse og erhverv. Det giver et overblik over bygningens behov både i nær og kommende fremtid.

Private hjem

Som privatperson kan fx. manglende kendskab til levetider for materialer, mangel på den fornødne tid til at få planerne gennemgået og opdateret, eller manglende økonomi være grunden til, at man ikke får taget hånd om sit vedligehold.

Derfor kan det være en god ide at alliere sig med en byggesagskyndig, som kan hjælpe med at strukturere indsatser, og vælge de vigtigste tiltag.

Sommerhus

Når vi hos Universalhuse laver drifts- og vedligeholdelsesplaner for sommerhuse fokuserer vi på at forlænge den årlige anvendelsesperiode og skabe et godt indeklima.

I mange ældre sommerhuse findes et væld af indsatser omkring husets klimaskærm, isolering og varmekilder, som kan gøre en stor forskel for både dit indeklima og især for din energiregning.

En udbedring tjener sig typisk hurtigt ind, samtidig med at det forlænger din årlige anvendelsesperiode markant.

Erhverv

Vi kan udarbejde vedligeholdelsesplaner så levetiden på materialer og bygningen forlænges før det er for sent. På denne måde fastholder du en rentabel vedligeholdelsesproces og en sund bygning, som ikke byder på uforudsete udgifter. Ved udvikling af drift- & vedligeholdelsesplaner for erhvervsbygninger arbejder vi både i Caretaker & Dalux.

Kontakt